ברסלב כרמיאל

לחץ להאזנה לרדיו ברסלב כרמיאל

דברי הצדיק רבי נחמן מברסלב זצ"ל

עיקר גדולתו של הקב"ה שגם הרחוקים ממנו יתברך מאוד מאוד,גם הם יתקרבו לעבודתו. ובזה נתייקר ונתעלה,שמו יתברך למעלה ולמטה. על כן,אין לאדם לייאש עצמו מלהתקרב לעבודת השם,מחמת שנתרחק מאוד מהשם יתברך, ע"י חטאיו המרובים,אף שהרבה לעשות רע חס ושלום. כי אדרבא,ממנו דייקא יתעלה וישתבח ויתגדל כבודו יתברך ביותר. אבל עיקר התקרבות הרחוקים להשם יתברך,הוא ע"י צדיקי הדור.

פרשת ויצא

"ויפגע במקום וילן שם" (כח, יא)

וזה בחינת ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש. כי באברהם כתיב:
וירא את המקום מרחֹק. וביעקב כתיב: ויפגע במקום. כי הוא זכה
יותר, כי זכה לפגע ממש במקום (וכמובא בזוהר הקדוש) אך אף על פי
כן ידע שעדין המקום רחוק מאֹד עד עת קץ. ועל כן: וילן שם, שמרמז
על צרות חשכת הגלות, כמובא. כי בא השמש ששקעה שלא בעונתה.
זהו בחינת מה שעובר על כל אחד שלפעמים בחמלת ה' נפתח לו אור
גדול ונדמה לו שבודאי יהיה איש כשר כראוי ואחר כך פתאֹם נחשך לו
כאלו בא השמש ממש פתאֹם שלא בעונתה, ואז הודיעו לו ליעקב
בחלום שכל זה הוא בחינת והנה סֻלם מֻצב ארצה ורֹאשו מגיע
השמימה, שזהו כל עבודת האדם שצריך לילך מדרגא לדרגא כמו
שעולין בסֻלם והנה מלאכי אלֹקים, שהם הצדיקים עֹלים ויֹרדים בו
שצריך שיהיה להם כמה עליות וירידות, כי קֹדם העליה צריך שיהיה
ירידה והירידה היא תכלית העליה. על כן אל ישתומם
האדם ואל יפֹל בדעתו מכל מה שעובר עליו, על כן
אל יטעה בין בעליה בין בירידה, היינו כשהוא
בבחינת איזה עליה שרואה איזה ישועה
והתנוצצות אל יטעה שכבר האור שלו רק
ידע שעדין הוא רחוק מאֹד. ועל ידי זה לא
יפֹל כשרואה אחר כך שנחשך אצלו האור
שהוא בחינת ירידה, כי באמת אף על פי כן
האור שהאיר לו לא נכבה ולא נסתלק
ממנו, כי אור חסדו יתברך מאיר עליו תמיד
רק שהכל הוא בבחינת ממרחק תביא לחמה
ובבחינת וירא את המקום מרחֹק, אבל סוף
כל סוף יגמֹר ה' יתברך מה שהתחיל וייטיב עם
כלל ישראל ועם כל אחד ואחד בפרטיות רק
שצריכים להיות מצפים לישועה תמיד בבחינת וכל עין
לך תצפה. וכמו שאומרים: כי לישועתך קווינו כל היום ומצפים
לישועה (לקוטי הלכות - הלכות שילוח הקן ה' – אות י').

פרשת השבוע

ביאורים לפרשת השבוע
מתוך ספרי ברסלב
שנכתבו על ידי
רבי נחמן ורבי נתן
ליקוטי מוהר"ן
וליקוטי הלכות

קרא עוד

דבר הלכה

כשרות המטבח חלק א'...
הלכות בשר בחלב

בישול אכילה והנאה
נאמר בתורה (שמות כג יט, לד כו. ודברים יד כא), "לא תבשל גדי בחלב אמו". וחזרה התורה שלוש פעמים על פסוק זה, כדי ללמדנו אחד לאיסור בישול כפשוטו של מקרא, אחד לאיסור אכילה, ואחד לאיסור הנאה. (י. עב)

והטעם שכתבה התורה את שלושת האיסורים הנ"ל - בישול, אכילה והנאה - בלשון של בישול ['לא תבשל'], ללמדנו שלא אסרה התורה באכילה ובהנאה אלא כשעברו תהליך של בישול, אבל בלא תהליך של בישול, האיסור לאכול הוא מדברי חכמים.

קרא עוד

דבר חיזוק

"בן מלך מאבנים טובות" מאת הרב ארז דורון שליט"א יש פסוק בירמיהו שמתאר מצב שיהיה באחרית הימים, שיבואו הגויים לעם ישראל ויגידו להם: מה זה? אתם כאלה יפים! כאלה מוארים! כאלה מיוחדים! היינו בטוחים שאתם כאלה מכוערים! מלאי פצעים! לא ידענו. איזו הפתעה. רבי נחמן אומר לנו: תגלו אתם עכשיו מה שכולם יגלו בסוף. הכיעור שלכם אינו אלא כישוף, אשליה. אם תתאמצו לשנן את זה שזה שקר, תגידו לעצכם שזה שקר, תוכלו גם להתרפא מזה.

קרא עוד

תפילה לפדיון

הפדיון של רבי נחמן מברסלב זיע"א, יניח ידיו על המעות ויאמר: מעות ואת היקום אשר ברגליהם צדק יקראו לרגלו. צדק מלכותא קדישא: דינא דמלכותא דינא. שורש הדינים בינה. אני בינה לי גבורה. אין הדין נמתק אלא בשרשו. שלשה ידים בבינה: יד הגדולה, יד החזקה, יד הרמה. ג' פעמים יד גימטריא שם של מ"ב. מ"ב שביצירה שם של אנא בכח. מ"ב שבבריאה שני פעמים אקי"ק. מ"ב שבאצילות הוי"ה פשוט, במלואו, ומלוי דמלוי: יהי רצון מלפניך שיומתקו הדינים והגבורות הקשות מעל: (פלוני בן פלוני) על ידי פלא עליון שהוא חסדים גדולים ורחמים גמורים ופשוטים שאין בו תערובת דין כלל. אמן. פדיון הוא המתקת הדינים,והוא מושיע מכל הצרות, כי עיקר הרפואה על ידי פדיון דוקא, כי "ורפא ירפא" (עם שתי התבות) מספר "פדיון נפש": (לקוטי מוהר"ן ח"ב תורה ג).

גלריה

לפניכם גלריית תמונות מזמנים שונים..

ברסלב כרמיאל - תפילה
ברסלב כרמיאל - ספריה
ברסלב כרמיאל - בית המדרש
ברסלב כרמיאל - בית כנסת
ברסלב כרמיאל - חגים ספר תורה
ברסלב כרמיאל - מלווה מלכה
ברסלב כרמיאל - שי גז בית התפילה
ברסלב כרמיאל - הרב עדי

קישורים לאתרי ברסלב:

נצח להושיע עם הרב אהרון ישכיל שליט"א

יצירת קשר

לחץ כאן לשליחת-Email

מפת הגעה אל כולל ברסלב כרמיאל


הצג מפה גדולה יותר