ברוכים הבאים לאתר ברסלב כרמיאל

מדברי רבי נחמן מברסלב:עיקר גדולתו של הקב”ה, שגם הרחוקים ממנו יתברך מאוד מאוד,גם הם יתקרבו לעבודתו. ובזה נתייקר ונתעלה,שמו יתברך למעלה ולמטה.

תפריט האתר

וידאו   הורדות   גלריה   אודות   ראשי

---------האזנה לרדיו ברסלב כרמיאל ----------
ציון רבי נתן מברסלב

קורות חייו

רבי נתן שטרנהרץ, המוכר גם כרבי נתן מברסלב או רבי נתן מנמירוב, או בשמו העממי מוהרנ”ת.
עליו התבטא רבנו הקדוש: “אם לא רבי נתן – לא היה נשאר ממני אפילו עלה אחד”
נולד לנפתלי הירץ, סוחר אמיד מהעיר נמירוב, וחיה לאנה. בילדותו כונה “העילוי מנמירוב”. נישא לבתו של ר’ דוד צבי אוירבך, רבה של שרהורוד. לאחר שגר שנתיים בבית חמיו, אביו ציפה שיצטרף לעסק המשפחתי. בשנת 1802 היה אמור לעבור לסניף של ברדיצ’ב, אך באותה שנה הגיע ר’ נחמן לברסלב הסמוכה, ושמו עבר בין חבריו של ר’ נתן. ר’ נתן עם שניים מחבריו החליטו לנסוע לצדיק. ר’ נתן מיד נקשר לרבו העתידי, הפך תלמידו הקרוב ביותר, וליווה אותו עד מותו של ר’ נחמן בעיר אומן ב-1810.

מתוך פועליו

ר’ נתן העלה על הכתב את כל התורות והמאמרים ששמע מר’ נחמן. לאחר מותו ניסה ר’ נתן לשמר את חסידות ברסלב. הוא תיקן עלייה לציון וקיבוץ חסידי בראש השנה. הוא היה נוסע בין קהילות החסידים בערים הסמוכות, וכן הדפיס את ספרי ר’ נחמן. ר’ נתן לא טען להיותו האדמו”ר של חסידי ברסלב, אלא המנהיג והמאחד, ולשיטתו הרבי נשאר תמיד ר’ נחמן.

הצלחתו הגדולה של מוהרנ”ת בצילו של רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב, הייתה בזכות שהשליך וביטל לגמרי את דעתו, וכל מה ששמע מרבינו הכניס אל ראשו כאילו אין לו שכל כלל ומה ששומע עכשיו מוסיף לו עוד חתיכת שכל… עד שזכה למה שזכה.

ברסלב כרמיאל-רבי נתן הדפסה
ברסלב כרמיאל-בשדה

אמרו עליו

רבי נחמן מטולטשין זי”ע – תלמידו של רבי נתן וממשיך דרכו, הסביר פעם מה היה ההבדל בין רבי נתן לשאר תלמידי רבינו. הוא סיפר כי רוב תלמידי רבינו היו הולכים לישון לאחר שהיו שומעים תורה מרבינו, אך לעומתם רבי נתן היה יוצא לשדה מחוץ לעיר וצועק אל ה’ יתברך בכיסופים גדולים ובהתעוררות עצומה: “רבונו של עולם, בברסלב בוערת אש, הבער את האש בליבי”, כי הבין שכל דיבור של רבינו הוא אש של קדושה המעוררת את הלב אל השם יתברך, והבין שאי אפשר לקבל את האש הזאת, כי אם על ידי תפילה והתבודדות אל השם יתברך.

נסיעתו לארץ

בשנת תקפ”ב, בעיצומה של מלחמת טורקיה-יוון, יצא רבי נתן בדרכו לארץ ישראל. וביום שישי, כ”ח ניסן תקפ”ב, עלה על האניה שיצאה ביום ראשון שלאחריו מאודסה לאינסטנבול, אליה הגיע בליל התקדש שבת פרשת תזריע ומצורע. ביום ראשון ירד רבי נתן מהאניה לחוף איסטנבול, שם זכה להפיץ מעט ספרי רבינו.

מאיסטנבול יצא רבי נתן לאלכסנדריה, משם לצור שבלבנון ומשם לצידון, אף היא בלבנון, שם השתטח רבי נתן על קבר זבולון בן יעקב – ומשם, בחמורים, לארץ ישראל.

בארץ נפגש רבי נתן עם רבי ישראל משקלוב, מנהיג קהילת הפרושים, ועם הרב מסקאליע, מנהיג קהילת החסידים, בצפת.

למעלה מחודש שהה רבי נתן בארץ ישראל, עולה לקברי הצדיקים הטמונים בצפונה. הוא סיים את מסעו בחיפה, כחדשיים לפני ראש השנה, וממנה יצא חזרה לביתו, אליו הגיע באמצע חודש כסליו.

ברסלב כרמיאל-רבי נתן נסיעה לארץ
ברסלב כרמיאל-ספרי ברסלב
ספריו

ליקוטי מוהר”ן – את רוב הספר רבינו אמר ורבי נתן כתב.
ספר המידות – רבינו כתב ורבי נתן הדפיס.
סיפורי מעשיות – רבינו אמר ורבי נתן כתב והדפיס בלשון הקודש.
שיחות הר”ן – כתבם בעצמו.
חיי מוהר”ן – כתבם בעצמו.
ליקוטי עצות – כתב וליקט על-פי עניינים בליקוטי מוהר”ן.
שמות הצדיקים – ליקט וכתב.
קיצור ליקוטי מוהר”ן – סידר וכתב על-פי ליקוטי מוהר”ן.
ליקוטי הלכות – כתב בעצמו במשך 40 שנה!
ליקוטי תפילות – לאחר שהבין מרבינו שעליו לעשות מהתורות תפילות, עשה כך ובדמעות רבות כתב את ‘ליקוטי תפילות’, ואף אמר על ספרו זה ש”עתידין ליתן את הדין על כל יום שעובר בלי לאומרם”

ישומי עזר לאתר

Copyright since © 2006 Michael Gez ברוכים הבאים לאתר ברסלב כרמיאל | אתר הבית והרדיו | Breslev carmiel website